Ridföreningens avgifter

Medlemskap

Det är obligatoriskt att vara medlem i Nääs Ridförening för att få rida i verksamheten. Avgiften för medlemskap är 475 kr junior och 575 kr senior. I medlemskapet ingår bl.a en olycksfallsförsäkring. 

Inbetalning av medlemsavgiften görs genom insättning på bankgiro nummer 331-4960. På inbetalningen skall det framgå:

Medlemsavgift 2023
Namn

Om ni betalar för flera personer tex senior och junior måste det framgå vem som är senior respektive junior.

Uppsägning

Uppsägning skickas via e-post senast 4 veckor innan ny termin börjar.

Återbetalning

Endast vid skada eller sjukdom som hindrar eleven från att kunna rida en längre period, läkarintyg krävs.

 Lektionsavgifter

Ridning sker terminsvis men betalning är uppdelad i två betalningsperioder. Första perioden ska vara betald innan terminsstart. 

Som ny elev har man möjlighet att betala för 3 provlektioner i följd utan att förbinda dig. 
  • Junior betalar för  en 60 minuters lektion 210 kr/lektion.
  • Senior betalar för en 60 minuters lektion 240 kr/lektion.

Som junior räknas man till och med 19 år.

Rider man med egen häst betalar man 50 kr mindre per lektion.