Styrelsen

Ordförande

Pia Landby

Sekreterare

Stefan Gustafsson

Kassör

Marie Mazetti

Ledamot

Karin Hallgren

Ledamot

Catarina Pembert

Adjungerad HS Häst

Hans Engberg

Ledamot

Laila Sköld

Ledamot

Magnus Stangselius

Ungdomssektions-representant

Ester Hallgren

Ledamot

Martina Bråvi

Arbetsgrupper

Kommunikationsgruppen

Karin Hallgren (webb)
Katarina Pembert (klubbkläder)

 

Kommunikationsgruppens uppgifter innebär:

 

Ekonomigruppen

Marie Mazetti
Laila Sköld
Martina Bråvi

Ekonomigruppens uppgifter innebär:

 

Anläggningsgruppen

Pia Landby
Stefan Gustafsson
Magnus Stangselius 

Cecilia Remling

Hans Engberg

 

Anläggningsgruppens uppgifter innebär:

 

Tävlingsgruppen

Sara Engberg Weimén
Lena Engberg
vakant

Tävlingsgruppens uppgifter innebär: