Ridläger och sommarkurser

 Vi anordnar läger och kurser på olika nivåer för barn, ungdomar och vuxna. Även du med privathäst är välkommen till oss. Roliga och inspirerande ridpass, skötsel av hästarna samt teori och mycket hästsnack hinner vi med under dagarna innan vi fikar som avslutning.

Anmälan görs via mail till naasridcenter@gmail.com och är bindande samt bekräftad när ni fått svar från oss. Skriv personuppgifter samt telefonnr och vilket läger det gäller. Målsmans uppgifter, önske-häst och allergi/specialkost är också bra att informera oss om.

Anmälningsavgiften på halva avgiften betalas in på Bg 5051-1419, HS Häst,
Nääs Ridcenter så snart ni fått bekräftelse på plats. Resterande belopp betalas senast 2 veckor före lägret/kursen.

Vid anmälan till Dagläger tas egen lunch med. Micro och kylskåp finns på anläggningen samt enklare servering/café.

Som medlem i Nääs Ridförening är du olycksfallsförsäkrad om något skulle hända under kursen/lägret. Eleven har ett egenansvar att vara försäkrad.

Har du egen häst uppstallad på Nääs är lägeravgiften 50 kr mindre per ridpass. För dig med privathäst utifrån finns möjlighet till boxplats.

Återbetalning av avgiften sker endast vid skada eller sjukdom som hindrar dig från att kunna rida en längre period, läkarintyg krävs. Skulle oförutsedda händelser inträffa som medför att kurs och läger ej kan hållas återbetalas inbetald avgift i sin helhet inom 30 dagar.