Om fotografering på ridskolan

För allas trygghet – följande gäller vid fotografering och filmning på ridskolan:

Du får lägga ut bilder på dig och hästen du rider eller pysslar med i stallet.
Du får inte lägga ut bilder där andra personer syns, om de inte har sagt ja till detta.

Filmning under ridlektioner kräver klartecken från alla i ridgruppen.
Fråga ridläraren som i sin tur frågar alla elever i gruppen.

Ridskolan vid Nääs Slott är en plats där vi vill att alla ska känna sig trygga och tillfreds. Det är dessutom en arbetsplats. 

Dataskyddslagen (GDPR) säger att det inte är tillåtet att publicera exempelvis namn och bild på personer som inte har godkänt det. Detta gäller såväl ridande som anhöriga.

Så här får du använda foton och filmer:

Foton där bara du syns får du lägga ut på sociala medier. Men tänk alltid på vad andra kan läsa in i en bild, som du kanske själv inte tänker på.

Filmning ska i första hand ske för eget bruk. Vill du lägga ut en film på sociala medier så måste en ridlärare se och godkänna filmen först.

Fotografering av ridskolan:

I samband med arrangemang som till exempel klubbtävlingar eller i samband med reklam för ridskolans verksamhet så kan ridskolan ta bilder och lägga ut på sociala medier  eller hemsidan – då används endast foton där det finns samtycke till att bilden används av alla fotograferade.