Nu söker vi en instruktör som passar in och kan komplettera vår arbetsgrupp. Du har
erfarenhet av att undervisa barn, ungdomar och vuxna på olika nivåer, gärna utbildad SRL 1
eller mer