Styrelsen

Ordförande

Pia Landby

Sekreterare

Stefan Gustafsson

Kassör

Annika Börjel

Ledamot

Anna Sager

Ledamot

Sara Reesa Borgesen

Ledamot

Karin Hallgren

Ledamot

Petra Lundin

Ledamot

Åsa Lundblad

Ledamot

Cecilia Remling

Ledamot

Ellen Björkman

Ledamot

Katarzyna Gustafsson

Ledamot

Pia Orvestad

Arbetgrupper

kommunikationsgruppen

namn
namn
namn

Kommunikationsgruppens uppgifter innebär:

 

ekonomigruppen

namn
namn
namn

Ekonomigruppens uppgifter innebär:

 

anläggningsgruppen

namn
namn
namn

Anläggningsgruppens uppgifter innebär:

 

tävlingsgruppen

namn
namn
namn

Tävlingsgruppens uppgifter innebär: