Rid föreningens avgifter

Medlemskap

Avgiften för medlemskap är 475 kr junior och 575 kr senior.

Inbetalning av medlemsavgiften görs genom insättning på bankgiro nummer 331-4960. På inbetalningen skall det framgå:

Medlemsavgift 2023
Namn

Om ni betalar för flera personer tex senior och junior måste det framgå vem som är senior respektive junior.

Uppsägning

Uppsägning skickas via e-post senast 4 veckor innan ny termin börjar.

Återbetalning

Om ni skadas eller drabbas av sjukdom som hindrar eleven från att kunna rida en längre period komer återbetalning av ske, kom ihåg att läkarintyg krävs.

Lektionsavgifter

Ridning sker terminsvis och betalning är uppdelad i två betalningsperioder. Första perioden betalas senast 2 veckor efter terminsstart. Den andra period betalas senast efter 2 månader från termnsstart.

Som ny elev har man möjlighet att betala för 3 provlektioner i följd utan att förbinda dig.
  • Junior betalar för  en 60 minuters lektion 210 kr/lektion.
  • Senior betalar för en 60 minuters lektion 240 kr/lektion.

Som junior räknas ni till och med 19 år.

Rider ni med egen häst betalar du 50 kr mindre per lektion.

 

Ekipage ridning

 Med ekipage ridning så hyr du en häst på en bestämd tid. Kontakta Hans eller Sara.

Ridläger

 Vårens ridläger aktviteter komer snart.

Rid kurser

vårens kurser komer snart.

Ponnykul

 Ponnykul är för de som är intresserade av att prova på.